การใช้งานแอพทายตัวเลข

หลังจากดาวน์โหลดแอพทายตัวเลขแล้ว ใส่รหัสเข้าแอพ

หลังจากใส่รหัสเข้าแอพแล้วคุณจะพบหน้าจอแอพ

ระบบจะให้เครดิตในการทายตัวเลขวันละ 3 เครดิตโดยสามารถเพิ่มได้เป็น 5 เครดิต โดยการกดปุ่ม โดยจะมีวิดีโอให้ดูทายตัวเลขถูกได้ 50 เหรียญ หากทายผิดได้ 10 เหรียญต่อ 1 เครดิต
สามารถทายตัวเลขได้ 5 เครติตต่อ 1 รอบ เลือกตัวเลขที่จะทายผล และระบุเครดิตที่ต้องการทาย


สามารถทายผลตัวเลขปริศนาได้วันละ 4 รอบ
รอบที่ 1 09.00 น.
รอบที่ 2 13.00 น.
รอบที่ 3 17.00 น.
รอบที่ 4 21.00 น.