การใช้งานแอพอ่านข่าว

หลังจากดาวน์โหลดแอพอ่านข่าวแล้ว ใส่รหัสเข้าแอพ

หลังจากใส่รหัสเข้าแอพแล้วคุณจะพบหน้าจอแอพ

ระบบจะให้เครดิตในการอ่านข่าววันละ 6 เครดิตโดยสามารถเพิ่มได้เป็น 10 เครดิต

โดยการกดปุ่ม โดยจะมีวิดีโอให้ดู  การอ่านข่าวทำได้โดย กดปุ่ม    ของแต่ละข่าว หลังจากนั้นรอ 10 วินาที จนหน้าจอขึ้นปุ่ม