ทำไมจึงสมัครสมาชิกไม่ได้

สาเหตุหลักที่สมัครสามาชิกไม่ได้คือ ใส่อีเมล์ผิด เพราะระบบจะเช็คก่อนว่าส่งอีเมล์ได้หรือไม่ จึงไปยังหน้าใส่รหัสหน้าหลักในแอพพลิเคชั่น ระบบได้ทำการเช็คอีเมล์ที่ใส่มาเบื้องต้นแล้ว ก็ยังมีสมาชิกบางส่วนใส่รหัสผิดมา

อีเมล์ที่ผิดแต่ละวันประมาณ 100-200 อีเมล์ สำหรับคนที่ใส่อีเมล์ผิดจะทำการใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นสมัครไม่ได้จนกว่าจะรอระบบเคลียร์ข้อมูลในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน