ไม่ได้รับรหัส 5 หลัก

สาเหตุหลักที่ไม่ได้รับรหัส  5 หลัก คือ ใส่อีเมล์ผิด เพราะระบบจะเช็คก่อนว่าส่งอีเมล์ได้หรือไม่ จึงไปยังหน้าใส่รหัสหน้าหลักในแอพพลิเคชั่น ระบบได้ทำการเช็คอีเมล์ที่ใส่มาเบื้องต้นแล้ว ก็ยังมีสมาชิกบางส่วนใส่รหัสผิดมา

อีเมล์ที่ผิดแต่ละวันประมาณ 100-200 อีเมล์ สำหรับคนที่ใส่อีเมล์ผิดจะทำการใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นสมัครไม่ได้จนกว่าจะรอระบบเคลียร์ข้อมูลในเวลาเที่ยงคืนของทุกวัน

สำหรับคนที่มั่นใจว่าใส่อีเมล์ถูกแล้ว ลองค้นหาอีเมล์ในเมล์ขยะ หรือในสแปมอีเมล์  อีเมล์ที่รับจากแอพหารายได้ออนไลน์ จะมีลักษณะดังรูป