การใช้งานแอพอ่านข่าว

การใช้งานแอพอ่านข่าว หลังจากดาวน์โหลดแอพอ่านข่าวแล้ว ใส่รหัสเข้าแอพ หลังจากใส่รหัสเข้าแอพแล้วคุณจะพบหน้าจอแอพ ระบบจะให้เครดิตในการอ่านข่าววันละ 6 เครดิตโดยสามารถเพิ่มได้เป็น 10 เครดิต

Read more