การใช้งานแอพแชร์โฆษณา

การใช้งานแอพแชร์โฆษณา หลังจากดาวน์โหลดแชร์โฆษณาแล้ว ใส่รหัสเข้าแอพ หลังจากใส่รหัสเข้าแอพแล้วคุณจะพบหน้าจอแอพ ระบบจะให้เครดิตในการแชร์โฆษณาวันละ 3 เครดิตโดยสามารถเพิ่มได้เป็น 6 เครดิต โดยการกดปุ่ม โดยจะมีวิดีโอให้ดู

Read more